Referenties


Kort geleden werd ik geconfronteerd met een financiële kwestie vanuit een nalatenschap. Als executeur was het mij niet duidelijk hoe hiermee om te gaan. Na een gesprek en het geven van de opdracht tot verder onderzoek was het resultaat een gefundeerd verslag. Met hierin een conclusie en enige aanbevelingen hoe deze kwestie verder af te handelen. Terugkijkend was het een goed, professioneel contact waarbij de afspraken correct werden nagekomen.
Met vriendelijke groet, S. te G.

Een jaar na het overlijden van mijn man, werd ik ernstig ziek. Toen bleek al gauw, dat ik niet echt kon rekenen op enige hulp van mijn bloedverwanten. Mijn testament was al aangepast. Maar lang heb ik gepiekerd over hoe ik het probleem moest oplossen, voor het feit als ik, hetzij lichamelijk, hetzij geestelijk niet meer bekwaam zou zijn noodzakelijke zaken te regelen en uit te voeren. De mensen, die mijn vertrouwen hebben, zijn zelf vaak al oud en zijn soms ook al op hulp aangewezen. Tot ik op een goede dag werd gewezen op het bestaan van de organisatie De NalatenschapsMakelaar. Er ging een nieuwe wereld voor me open. Ik maakte een afspraak met een lid van deze organisatie in mijn buurt; mw J. Appels. Haar bezieling en kennis sprak me direct erg aan en daardoor was er al snel een klik. Na een kennismakingsgesprek werd een overeenkomst met haar ondertekend. Ze heeft mij alle onzekerheden, die ik had, uitgelegd en samen met mij een Levenstestament opgesteld. Zelfs de afspraak met de notaris werd me uit handen genomen. Minstens een keer per jaar heb ik nu een evaluatiegesprek. Deze ruggensteun geeft me de zekerheid dat als er iets met mij gebeurt, ik de steun zal krijgen die ik nodig heb. Hopelijk laat dat tijdstip nog even op zich wachten.
Y.v.G. te R.

Na het overlijden van mijn moeder ben ik door de mensen van Nemas uitvaartverzorging in contact gebracht met José Appels en daar ben ik ontzettend dankbaar voor.
Je weet dat er veel geregeld moet worden en daar ben je in eerste instantie niet mee bezig, maar er moet veel meer geregeld worden dan dat je denkt. Al bij ons eerste kennismakingsgesprek had ik bij José meteen een goed gevoel.
José neemt rustig de tijd om alles uit te leggen en is heel duidelijk over wat je van haar mag verwachten, over de kosten en wat je eventueel zelf kunt regelen. Je wordt goed op de hoogte gehouden waar ze op elk moment voor je mee bezig is.
En als je vragen hebt of er is iets niet duidelijk mag je altijd bellen. De omstandigheden waren triest, maar ik ben ontzettend blij dat ik José als NalatenschapsMakelaar heb leren kennen.

-H.S. te G.

Ik heb de samenwerking met jou als goed en fijn ervaren. Meerwaarde was vooral dat ik nog duidelijker kreeg wat ik wilde met mijn levenstestament. Naast het geven van financiële volmacht aan mijn kinderen in een eventuele toekomstige situatie waarin ik wilsonbekwaam zou worden of op een andere wijze mijn financiën en bezittingen niet meer zelf kan beheren, heb ik hen nu ook medische volmacht gegeven. Ik vond je advies om ook te bekijken of in mijn situatie een testament een goede keus zou zijn heel goed. Ik heb je aanwezigheid in eerste gesprek met notaris als ondersteunend ervaren. Het gesprek heeft me duidelijkheid gegeven over wel of geen testament en wat ik mijn euthanasieverklaring bij de notaris kan vastleggen.

Nogmaals dank voor je aandacht, advies,  kennis, ervaring en inzet. Dat de gesprekken met jou bij mij thuis plaatsvonden was heel fijn voor mij.

MHL te T

Mijn partner is eerder dit jaar overleden. Omdat we niets geregeld hadden en hij 2 kinderen achterliet is er een hoop geregel op me af gekomen. Via een schuldeiser kwam ik aan de link van de NalatenschapsMakelaar. Hierbij heb ik José gemaild met de vraag om de verrekening van de erfenis te doen. Na een eerste persoonlijke gesprek met José, wist ik al dat zij degene was die me mocht, kon helpen. José is een hele vriendelijke, aardige, kundige vrouw met ontzettend veel verstand van zaken. Ze heeft me alles uit handen genomen en alles snel en naar gehele tevredenheid geregeld . Vooral de persoonlijke aanpak heb ik als zeer prettig ervaren.

Ik zou José aan iedereen willen aanbevelen die goed, persoonlijk, snel en betrouwbaar zijn zaken geregeld wil hebben. Ik ben haar ontzettend dankbaar voor de fijne manier waarop ze voor mij de nalatenschapsverrekening voor mekaar gekregen heeft.

José, hartstikke bedankt!!

NB te T