Erfenis

Een erfenis bestaat uit alle goederen, het geld én de schulden van een overledene. Als nabestaande kunt u een erfenis zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen. Meer informatie over deze drie begrippen en hoe ik u daar bij kan ondersteunen, leest u hieronder. Liever gelijk een afspraak maken? Ik kijk graag met u mee.

Erfenis aanvaarden

Wanneer u een erfenis zuiver aanvaardt, erft u alle goederen én schulden van de overledene. In sommige gevallen moet u ook een aantal zaken regelen, zoals het leeghalen van een (huur)woning.

Als u wil voorkomen dat u de schulden van de overledene moet betalen, kunt u de erfenis beneficiair aanvaarden. Dan accepteert u de erfenis alleen wanneer het saldo positief is. Hierbij moeten regels gevolgd worden en moet het nalatenschap juist zijn afgewikkeld. Anders kunt u alsnog aansprakelijk worden gesteld voor de schulden.

Erfenis verwerpen

Verwerpt u de erfenis? Dan bent u geen erfgenaam meer. Het verwerpen van een erfenis is een ingewikkelde procedure met consequenties voor eventuele kinderen en overige erfgenamen. Ik adviseer u graag in dit complexe traject. Zo ondersteun ik door middel van:

  • Een adviesgesprek en inventarisatie van de situatie;
  • Het aanvragen en indienen van benodigde documenten;
  • Correspondentie met de rechtbank.


Erfenis verdelen

Aanvaardt u het nalatenschap zuiver of beneficiair? Dan moet u de erfenis delen met eventuele andere erfgenamen. Wanneer er geen testament is waarin de verdeling van de erfenis is vastgelegd, wordt dit bepaald door de wet. Vaak is dit ingewikkeld en leidt het tot de nodige spanning tussen erfgenamen. Een specialist in erfrecht kan hierin begeleiden.

Wilt u meer informatie? Neem contact op voor een kennismakingsgesprek. Bel +31 6 11 16 81 52 of  mail naar info@joseappels.nl. Ik help u graag verder.