Erfenis

Een erfenis bestaat uit alle goederen en het geld en de schulden van iemand die is overleden. Een erfenis wordt ook wel nalatenschap genoemd: dat wat de overledene nalaat. Een erfenis kunt u zuiver aanvaarden, beneficiaire aanvaarden of u kunt een erfenis verwerpen. Hieronder licht ik toe wat dit stuk voor stuk inhoudt en waarbij ik u hierin kan adviseren en ondersteunen.

Erfenis verwerpen

Het verwerpen van een erfenis is geen makkelijke procedure. Door een erfenis te verwerpen geeft u aan geen erfgenaam te willen zijn. En dat heeft weer consequenties voor eventuele kinderen en overige erfgenamen. Ik kan u adviseren bij uw besluitvorming en u ondersteunen bij het traject naar de rechtbank. Dit zijn vaak complexe trajecten die ik geheel of gedeeltelijk van u kan overnemen. Binnen mijn dienstverlening valt het volgende:

• Een adviesgesprek en de inventarisatie van de situatie;

• Het aanvragen van een akte voor het verwerpen van de erfenis;

• Het aanvragen van toestemming voor het verwerpen van minderjarige(n) bij de kantonrechter (indien van toepassing);

• Correspondentie met de rechtbank over verwerping.

Erfenis zuiver aanvaarden

De wet gaat ervan uit dat als u de erfenis zuiver aanvaardt u de goederen van de nalatenschap toe-eigent. Dit toe-eigenen wordt aangemerkt als een daad van zuivere aanvaarding. U erft dan de baten én de lasten. In sommige gevallen wordt er van u verwacht dat u zaken regelt, bijvoorbeeld het leeghalen van een huurwoning.

Wanneer de nalatenschap beneficiair wordt aanvaard, gelden voor de afwikkeling bijzondere voorgeschreven regels. Naast de wettelijke afhandeling kan ik u ook van dienst zijn bij de verdere afwikkeling van de nalatenschap.

Erfenis beneficiaire aanvaarden

Bij beneficiaire aanvaarding van een erfenis geeft u aan dat u de erfenis wilt aanvaarden, maar dat u niet met uw eigen vermogen verantwoordelijk wilt zijn voor de schulden van de erfenis, als deze de baten overschrijden. Met andere woorden, u aanvaardt alleen als er een positief saldo is. Als u beneficiair aanvaardt, betekent dit dat de nalatenschap volgens bepaalde wettelijke regels moet verlopen. Als dit niet juist wordt uitgevoerd kunt u alsnog aansprakelijk worden gesteld voor de schulden in de nalatenschap.

Wanneer er sprake is van een beneficiaire aanvaarding, gelden voor de afwikkeling bijzondere voorgeschreven regels. Naast deze taak kan ik u ook van dienst zijn bij de verdere afwikkeling van de nalatenschap.

Erfenis verdelen

Als u de nalatenschap zuiver of beneficiair aanvaardt, moet u samen met de andere erfgenamen de erfenis verdelen. In het testament staat wie welk deel krijgt. Als er geen testament is waarin dit staat vastgesteld, bepaalt de wet dit. Alle erfgenamen moeten het over de erfenis verdeling eens zijn. Omdat het verdelen van een erfenis vrij ingewikkeld kan zijn en voor de nodige onderlinge spanningen tussen erfgenamen kan zorgen, is het daarom raadzaam om een specialist op het gebied van erfrecht te raadplegen.

Wilt u vrijblijvend meer informatie ontvangen? Neem contact op voor een kosteloos kennismakingsgesprek van 30 minuten. Telefonisch ben ik te bereiken op het nummer 06 – 11 16 81 52. U kunt ook een e-mail sturen naar mediator@joseappels.nl.