Erfenis

Een erfenis bestaat uit alle goederen, het geld én de schulden van een overledene. Dit wordt ook wel nalatenschap genoemd; hetgeen dat een overledene achterlaat. Als nabestaande kunt u een erfenis zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen. Meer informatie over deze drie begrippen en hoe ik u daar bij kan ondersteunen, leest u hier.

Erfenis zuiver aanvaarden

Wanneer u een erfenis zuiver aanvaardt, erft u alle goederen én schulden van de overledene. In sommige gevallen moet u ook een aantal zaken regelen, zoals het leeghalen van een huurwoning bijvoorbeeld.

Erfenis beneficiair aanvaarden

Wilt u voorkomen dat u de schulden van de overledene moet betalen? Dan kunt u de erfenis beneficiair aanvaarden. Zo accepteert u de erfenis alleen wanneer het saldo positief is. Hierbij moeten wettelijke regels gevolgd worden. Is het nalatenschap niet juist afgewikkeld? Dan kunt u alsnog aansprakelijk worden gesteld voor de schulden van de overledene.

Erfenis verwerpen

Verwerpt u de erfenis, bijvoorbeeld vanwege een negatief saldo? Dan bent u geen erfgenaam meer. Zo hoeft u de schulden niet te betalen, maar ontvangt u ook niets. Het verwerpen van een erfenis is een ingewikkelde procedure en brengt consequenties voor eventuele kinderen en overige erfgenamen met zich mee. Ik adviseer u graag in dit complexe traject. Zo ondersteun ik door middel van:

  • Een adviesgesprek en inventarisatie van de situatie;
  • Het aanvragen van een akte voor het verwerpen van de erfenis;
  • Het indienen van een toestemmingsaanvraag bij de kantonrechter voor het verwerpen van minderjarige(n);
  • Correspondentie met de rechtbank over de verwerping.

Erfenis verdelen

Aanvaardt u het nalatenschap zuiver of beneficiair? Dan moet u de erfenis delen met eventuele andere erfgenamen. In het testament staat wie welk deel krijgt. Wanneer er geen testament is waarin de verdeling is vastgelegd, wordt dit bepaald door de wet. Alle erfgenamen moeten het eens zijn over de verdeling van de erfenis, wat vaak kan leiden tot spanning tussen erfgenamen. Een specialist in erfrecht kan u in dit ingewikkelde proces begeleiden.

Vaak is dit ingewikkeld en leidt het tot de nodige spanning tussen erfgenamen. Een specialist in erfrecht kan hierin begeleiden.

Wilt u meer informatie of heeft u een vraag over erfenissen? Neem contact op voor een kennismakingsgesprek. Bel +31 6 11 16 81 52 of stuur een mail naar info@joseappels.nl. Ik help u graag verder.