NalatenschapsAfwikkelaar

Weten uw dierbaren wat uw wensen zijn met betrekking tot uw nalatenschap als u onverwacht overlijdt? Zijn ze bekend met uw wensen rondom uw levensvragen? Wanneer u uw wensen vast wil leggen, help ik u daar als NalatenschapsAfwikkelaar graag bij. Wilt u meer informatie of direct een afspraak maken?

Nalatenschap regelen en vastleggen
Door vragen te stellen en samen uw bezittingen te inventariseren breng ik uw nalatenschap in kaart. Ook bespreken we wat u aan wie wil nalaten en uw andere wensen. Dit leggen we vast in een digitaal nalatenschapsdossier. Komt u (plotseling) te overlijden? Dan scheppen we hiermee duidelijkheid voor uw erfgenamen. Na het opstellen van uw dossier bespreken we minstens eens per drie jaar of uw (levens)testament aangepast moet worden en help ik u daarbij.

Afwikkeling nalatenschap als executeur
Wilt u uw familieleden niet belasten met het afwikkelen van uw nalatenschap? Of bent u alleenstaand? Dan kunt u mij in uw testament opnemen als executeur; een onafhankelijk adviseur met kennis van zaken. Ik ben als lid van NOVEX (Nederlandse Organisatie voor Executeurs) aangesloten bij de stichting RegisterExecuteur. Hiermee bent u altijd verzekerd van een professionele afhandeling van uw nalatenschap na overlijden.

Bent u, om wat voor reden dan ook, zelf niet meer in staat bent om te handelen? Dan kan een levensexecuteur uw belangen behartigen. Zowel voor als na een eventueel overlijden. Ook hiervoor kunt u mij aanstellen. Meer weten? U leest het hier.

Levenstestament opstellen
Bent u (tijdelijk) wilsonbekwaam en kunt u geen beslissingen meer nemen over uw financiën of gezondheid? Een dierbare of professional volmachtigen geeft u rust. We inventariseren uw wensen en leggen deze vast in uw levenstestament. Zo is het voor uw familie en omgeving duidelijk wat u wilt wanneer u zich in deze situatie bevindt.

Advies op maat
Heeft u hulp nodig bij een van bovengenoemde situaties? Of heeft u vragen over nalatenschap, het levenstestament, aangifte erfbelasting of het verwerpen van een erfenis? Ik help u graag.
Neem contact op voor een kennismakingsgesprek. Bel +31 6 11 16 81 52 of stuur een mail naar info@joseappels.nl. Ik help u graag verder.