NalatenschapsAfwikkelaar

Weten uw dierbaren wat uw wensen zijn met betrekking tot uw nalatenschap als u onverwacht overlijdt? Zijn ze bekend met uw wensen rondom uw levensvragen? Misschien staat u er niet bij stil, of heeft u er juist al goed over nagedacht. Wanneer u uw wensen vast wil leggen, help ik u daar als NalatenschapsAfwikkelaar graag bij.

Nalatenschap regelen en vastleggen

Door vragen te stellen en samen uw bezittingen te inventariseren breng ik uw nalatenschap voor u en uw dierbaren in kaart. Ook bespreken we wat u aan wie wil nalaten, hoe u begraven wilt worden en andere wensen. Dit leggen we vast in een digitaal nalatenschapsdossier. Komt u (plotseling) te overlijden? Dan scheppen we met dit dossier duidelijkheid voor uw erfgenamen.

Laat een digitaal dossier samenstellen

Uw volledige nalatenschap compleet op één plek? Dat kan met een digitaal nalatenschapsdossier. In deze ‘digitale kluis’ bewaart u belangrijke gegevens, zoals wachtwoorden, verzekeringsinformatie, abonnementen en financiële zaken. Maar ook uw testamenten en andere relevante documenten worden hieraan toegevoegd. Uw gegevens kunnen tussentijds natuurlijk veranderen. Daarom help ik u graag met het samenstellen van uw digitale dossier en bespreken we minstens eens per drie jaar of uw (levens)testament aangepast moet worden. Uw nabestaanden kunnen dit dossier op ieder moment inzien met een persoonlijke inlogcode via RegisterExecuteur.

Afwikkeling nalatenschap als executeur

Wilt u uw familieleden niet belasten met het afwikkelen van uw nalatenschap? Of bent u alleenstaand? Dan kunt u mij in uw testament opnemen als executeur; een onafhankelijk adviseur met kennis van zaken. Ik ben als lid van NOVEX (Nederlandse Organisatie voor Executeurs) aangesloten bij de stichting RegisterExecuteur. Hiermee bent u altijd verzekerd van een professionele afhandeling van uw nalatenschap.

           

Optreden als levensexecuteur

Kunt u, om wat voor reden dan ook, uw eigen belangen niet meer behartigen? Een levensexecuteur doet dit voor u. U geeft, op basis van een volmacht, deze zorg uit handen. Zowel gedeeltelijk of volledig. Deze volmacht wordt opgenomen in uw levenstestament. Bent u alleen of heeft u geen kinderen die u kunt benoemen als gevolmachtigde? Dan informeer ik u graag over de mogelijkheden van een levensexecuteur bij José Appels.

Levenstestament opstellen

Bent u (tijdelijk) wilsonbekwaam en kunt u geen beslissingen meer nemen over uw financiën of gezondheid? Een dierbare of professional volmachtigen geeft u rust. Om dit te bewerkstelligen, ga ik graag met u in gesprek. We inventariseren uw wensen en leggen deze vast in uw levenstestament. Zo is het voor uw familie en omgeving duidelijk wat u wilt wanneer u zich in deze situatie bevindt.

Advies op maat

Heeft u hulp nodig bij een van bovengenoemde situaties? Of heeft u vragen over nalatenschap, het levenstestament, aangifte erfbelasting of het verwerpen van een erfenis? Ik help u graag.

Wilt u meer informatie of heeft u een vraag over wat ik voor u kan betekenen? Neem contact op voor een kennismakingsgesprek. Bel +31 6 11 16 81 52 of stuur een mail naar info@joseappels.nl. Ik help u graag verder.