Levensexecuteur

Kunt u, om wat voor reden dan ook, uw eigen belangen niet meer behartigen? Een levensexecuteur doet dit voor u. U geeft, op basis van een volmacht, deze zorg uit handen. Zowel gedeeltelijk of volledig. Deze volmacht wordt opgenomen in uw levenstestament. Bent u alleen of heeft u geen kinderen die u kunt benoemen als gevolmachtigde? Dan informeer ik u graag over de mogelijkheden van een levensexecuteur door José Appels.

Voordelen van een levensexecuteur

Wanneer u zelf niet meer in staat bent om te handelen, kan het zijn dat de rechter een bewindvoerder of curator voor u benoemt. U loopt daarmee de kans iemand te treffen die u niet goed kent, of die u zelf niet gekozen zou hebben. Door een levensexecuteur te benoemen voorkomt u deze situatie en bent u altijd verzekerd van een professionele afhandeling van uw nalatenschap.

Verschil tussen executeur en levensexecuteur

Een executeur wikkelt de nalatenschap van een overledene af en krijgt pas na het overlijden de juridische bevoegdheid om dit te doen. Een levensexecuteur kan verschillende taken uitoefenen wanneer iemand wegens bijvoorbeeld een ernstige ziekte zoals dementie of verwardheid niet meer in staat is om zelfstandig te handelen. Dat gebeurt op basis van een volmacht. Een levensexecuteur handelt dus al tijdens het leven, waar een executeur pas bevoegd is na het overlijden. Deze taken lopen vaak aansluitend in elkaar over.

Taken van de levensexecuteur

Welke taken een levensexecuteur uitvoert, hangt volledig af van de bevoegdheden die u hem/haar geeft. Enkele voorbeelden zijn:

  • Het gedeeltelijk of volledig overnemen van de administratie;
  • Het beheren van het vermogen;
  • Het regelen van goede zorgvoorzieningen;
  • Het beheren van huis en inboedel;
  • Het verkopen van uw huis.

Bevoegdheden vastleggen in levenstestament

In een levenstestament legt u vast welke bevoegdheden de levensexecuteur krijgt. U bepaalt wanneer hij/zij aan de slaag gaat, wie de werkzaamheden controleert en voor welke handelingen de levensexecuteur toestemming nodig heeft. Het levenstestament bevalt volmachten, wensen, verzoeken en verboden. Zowel op familiair, financieel als medisch gebied. Zo zijn bepaalde handelingen, zoals het aanpassen van uw testament en het namens u opmaken van een codicil, per wet verboden. Ook kan het levenstestament, dat vast wordt gelegd in een notariële akte, overzichten bevatten van onder andere het

Wilt u meer informatie over het levenstestament of een levensexecuteur? Neem contact op voor een kennismakingsgesprek. Bel +31 6 11 16 81 52 of stuur een mail naar info@joseappels.nl. Ik help u graag verder.

Advies opstellen voor (levens)testamenten

Wilt u een (levens)testamen opstellen of veranderen, maar blijft u dit maar uitstellen? Of heeft u vragen bij het opstellen van een (levens)testament? Ik kom graag bij u langs om alle mogelijkheden te bespreken, uitleg te geven waar nodig en u te begeleiden in het proces. Hierbij houd ik rekening met uw persoonlijke situatie en worden al uw wensen vastgelegd en akten geregeld.

Wilt u meer informatie over het opstellen van een (levens)testament? Neem contact op voor een kennismakingsgesprek. Bel +31 6 11 16 81 52 of stuur een mail naar info@joseappels.nl. Ik help u graag verder.