Levensexecuteur

Kunt u, om wat voor reden dan ook, uw eigen belangen niet meer behartigen? Dan kan een levensexecuteur dit doen. U geeft, op basis van een volmacht, deze zorg gedeeltelijk of volledig uit handen. Deze volmacht wordt opgenomen in uw levenstestament. Bent u alleenstaand of heeft u geen kinderen die u kunt benoemen als gevolmachtigde? Dan informeer ik u graag over de mogelijkheden van een levensexecuteur door José Appels.

Voordelen van een levensexecuteur

Wanneer u zelf niet meer in staat bent om te handelen, kan het zijn dat de rechter een bewindvoerder of curator voor u benoemt. U loopt daarmee de kans iemand te treffen die u niet goed kent, of zelf niet had gekozen. Door een levensexecuteur te benoemen voorkomt u deze situatie en bent u altijd verzekerd van een professionele afhandeling van uw nalatenschap. Samen met een levensexecuteur stelt u een levenstestament op, welke wordt aangehouden na overlijden.

Verschil tussen executeur en levensexecuteur

Een executeur wikkelt de nalatenschap van een overledene af en krijgt pas na het overlijden de juridische bevoegdheid om dit te doen. Een levensexecuteur kan gemachtigd verschillende taken uitoefenen wanneer iemand wegens bijvoorbeeld een ernstige ziekte zoals dementie of verwardheid niet meer in staat is om zelfstandig te handelen. En handelt dus zowel tijdens het leven als na overlijden, waar een executeur pas bevoegd is na het overlijden. Wilt u meer weten? Neem gerust contact op.

Taken van de levensexecuteur

Welke taken een levensexecuteur uitvoert, hangt volledig af van de bevoegdheden die u hem/haar geeft. Enkele voorbeelden zijn:

  • Het gedeeltelijk of volledig overnemen van de administratie;
  • Het beheren van het vermogen;
  • Het regelen van goede zorgvoorzieningen;
  • Het beheren en/of verkopen van huis en inboedel.

Wilt u samen kijken naar de mogelijkheden van een levensexecuteur, of heeft u hier vragen over? Ik kom graag bij u langs om alle mogelijkheden te bespreken, uitleg te geven en u te begeleiden in het proces. Hierbij houd ik rekening met uw persoonlijke situatie en worden al uw wensen vastgelegd en akten geregeld. Heeft u vragen? Laat hier uw gegevens achter dan neem ik vrijblijvend contact met u op.