Worden onze ouderen nu letterlijk uitgekleed?

Onlangs heb ik een verdiepingstraining gevolgd voor mijn taak als levensexecuteur. Als levensexecuteur ben je de professioneel gevolmachtigde van iemand die wilsonbekwaam is. Er zijn vele mensen die alleenstaand zijn, geen kinderen hebben of een andere reden hebben om te voorzien in een professional die kan optreden als gevolmachtigde. Tijdens deze training werd ook aandacht besteed aan financieel ouderenmisbruik wat vaker voorkomt dan wij denken.

Onlangs kwam ik met een soortgelijke casus in aanraking bij één van mijn cliënten. Plotseling werd er een flink geldbedrag en sieraden gemist. Dat was voor mij reden om na intern overleg, een melding te maken bij Veilig Thuis van het vermoeden van financieel misbruik. Een bijzonder heftige situatie die bij mij nog even een plaatsje moet krijgen.

Veilig Thuis is een organisatie die zo’n situatie verder gaat onderzoeken en kijkt wat de situatie is bij deze cliënt. Dit is de enige manier om duidelijkheid te krijgen wat er nu precies aan de hand is en wat nog belangrijker is, het financieel misbruik te stoppen en de oudere te ondersteunen.

Zie jij een situatie die vragen oproepen en je het niet vertrouwt?
Denk hierbij aan:

  • Onverklaarbare geldopnames of kosten.
  • Betaalachterstand: huur/hypotheek, energie, overige rekeningen
  • Geldgebrek
  • Ontbreken/verdwijnen van waardevolle spullen
  • Brieven van incassobureaus
  • De oudere gedraagt zich opeens anders dan u gewend bent

Merkt u één of meerdere van bovenstaande punten op? Trek dan aan de bel. Meldt het bij Veilig Thuis www.veiligthuismiddenbrabant.nl